Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Autor: Jaroslav Truneček

  • Kód produktu: 52700
  • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
  • Počet stran: 136
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-87212-37-0
  • Datum vydání: květen 2010
  • Vaše cena s DPH: 280 Kč
ks
    V prodeji
Tato ojedinělá kniha se zabývá problematikou věcných břemen u sítí veřejné infrastruktury, včetně dřívějších zákonných věcných břemen, ochranných pásem, zřizování věcných břemen vyvlastněním a dalších otázek specifických pro tuto oblast.
Podstatná část publikace je věnována provozovatelům sítí veřejné infrastruktury v rámci energetického zákona; oblastí telekomunikací a sítěmi vodovodů a kanalizací se zabývají samostatné části. Praktické zkušenosti jsou ilustrovány příklady z judikatury, většinou dosud nepublikované.
Publikace je využitelná nejen pro potřeby energetických a telekomunikačních společností, ale i pro zaměstnance stavebních úřadů a pro právnickou veřejnost, která přijde s těmito specifickými vztahy do styku, ať již v rámci stavebního či vyvlastňovacího řízení, nebo při řízení před soudem.
Autor působí jako advokát. V minulosti se podílel na přípravě a realizaci procesu oddělení provozovatele distribuční soustavy (tzv. unbundling ) ve společnosti Pražská energetika, a. s.

Chcete se na něco zeptat?