Vědecká redakce nakladatelství ANAG, spol. s r.o., byla zřízena jako poradní orgán při vydávání odborných publikací. Jejími členy jsou odborníci uznávaní ve svém oboru vybraní tak, aby svými specializacemi pokryli převážnou část tematického spektra ediční řady právní a ekonomické literatury vydávané nakladatelstvím ANAG. Odborné monografie schválené vědeckou redakcí mají v přední části publikace uvedenu doložku „Vydání odborné knihy schválila vědecká redakce nakladatelství ANAG, spol. s r.o."

 

 

Členové vědecké redakce:

 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Právnická fakulta UP v Olomouci, člen Legislativní rady vlády ČR, of counsel advokátní kanceláře PRK Partners, podílí se na rekodifikačních pracích v oblasti soukromého práva (občanský zákoník, zákoník práce)

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

specialista na pracovní právo, spoluautor pracovněprávních předpisů včetně nového zákoníku práce
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta UK v Praze, expert MPSV ČR na pracovní právo

 

Ing. Jana Ledvinková

daňová poradkyně, specialistka na DPH

 

JUDr. Jan Přib, CSc.

odborník na důchodové a nemocenské pojištění a další otázky sociálního zabezpečení

 

Jaroslava Svobodová

metodička účetnictví Ministerstva financí ČR

 

 

 

Statut vědecké redakce nakladatelství ANAG, spol. s r.o., byl schválen ke dni 1. 1. 2012 a je k nahlédnutí zde.