Vedení lidí, týmů a firem - Praktický atlas managementu (4. přepr. vyd.)

Autor: Jiří Plamínek

  • Kód produktu: 88863
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 160
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3664-8
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
    V prodeji

Čtvrté vydání velmi úspěšného a dnes již klasického díla v oblasti managementu je zcela přepracovaným vydáním, téměř novou knihou. Autor, jeden z nejuznávanějších českých odborníků na management a související oblasti, do ní zahrnul zhruba desetileté zkušenosti uplatňování teorie vitality v praxi. Jednotlivým tématům je věnován nový prostor podle důležitosti jejich vlivu na dosahování úspěchu při aplikaci ve firmách a institucích. Autor text dále doplnil novými příklady používání různých manažerských teorií v praxi a více provázal výklad s ostatní literaturou v oboru. Forma atlasu ovšem naznačenou revoluci přežila: na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo související výklad. Publikace je vlastně průvodcem po světě podnikání. Snaží se ukázat, že i v oceánu manažerských pouček a teorií je možné se spoléhat na zdravý rozum a dobré pochopení souvislostí. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspě

šnému řízení a podnikání: vše, co si dnes přečtete, můžete již zítra začít používat v praxi.


Obsah:


Obsah

Úvod 9

O autorovi 11

O knize 12

Poznámky ke čtvrtému vydání 14

1. Vedení firmy 17

1.0 Vitalita 18

1.1 Užitečnost 20

1.1.1 Subjekty 22

1.1.2 Potřeby 24

1.1.3 Produkty 26

1.2 Efektivita 28

1.2.1 Procesy 30

1.2.2 Zdroje 32

1.2.3 Struktury 34

1.3 Stabilita 36

1.3.1 Zdroje stability 38

1.3.2 Zpětné vazby 40

1.3.3 Akceptace 42

1.4 Dynamika 44

1.4.1 Strategické řízení 46

1.4.2 Vnitřní dynamika 48

1.4.3 Vnější dynamika 50

První shrnutí 52

2. Vedení lidí 55

2.0 Osobnost 56

2.1 Způsobilost k úloze 58

2.1.1 Lidské zdroje 60

2.1.2 Rozvoj lidských zdrojů 62

2.2 Orientace 64

2.2.1 Zadávání úkolů a úloh 66

2.2.2 Hodnocení výsledků a lidí 68

2.3 Motivace 70

2.3.1 Užitečné zásady motivace 72

2.3.2 Vlivné faktory motivace 74

2.4 Habilitace 76

2.4.1 Obsah a formy vzdělávání 78

2.4.2 Hloubka a styl vzdělávání 80

Druhé shrnutí 82

3. Vedení skupin 85

3.0 Synergie 86

3.1 Mezilidské vztahy 88

3.1.1 Stimulace soutěžení a spolupráce 90

3.1.2 Vznik pasivity, obětavosti a destrukce 92

3.2 Týmová spolupráce 94

3.2.1 Rozdílnost 96

3.2.2 Sdílení 98

3.3 Zvládání konfliktů 100

3.3.1 Principy řešení konfliktů 102

3.3.2 Zvládání konfliktních lidí 104

3.4 Volba manažerského stylu 106

3.4.1 Vývoj manažerského stylu 108

3.4.2 Hledání optimálního stylu 110

Třetí shrnutí 112

4. Řízení změn 115

4.0 Evoluce 116

4.1 Omezení 118

4.1.1 Lokalizace omezení 120

4.1.2 Cílové úlohy 122

4.2 Cílové kompetence 124

4.2.1 Pracovní pozice 126

4.2.2 Měření výkonu 128

4.3 Měření lidských zdrojů 130

4.3.1 Měření schopností a postojů 132

4.3.2 Měření vlastností a speciálních zdrojů 134

4.4 Změna 136

4.4.1 Změnový vektor 138

4.4.2 Změnový program 140

Čtvrté shrnutí 142

Závěr 145

Poznámky k vitalitě systémů 146

Literatura 153

Přehled tabulí 155

Chcete se na něco zeptat?