Vedení porad (2. vyd.)

Autor: Jiří Plamínek

  • Kód produktu: 89070
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 120
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-4118-5
  • Datum vydání: březen 2012
  • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
    V prodeji

V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora a facilitátora se dozvíte, jak porady vést, aby plnily svůj účel a zároveň se podobaly koncertu sehraného hudebního tělesa. Manažerům, vedoucím týmů a ostatním účastníkům porad kniha nabízí ryze praktická témata: čím se efektivně vedené porady liší od těch ostatních, jaké jsou nejčastější chyby při vedení porad, jak pro poradu vybrat účastníky a jak se na ni připravit, jak udržovat její dynamiku a pracovat s problémovými účastníky, a také jak hospodařit s časem a jak využívat prostor a technické pomůcky. Zvláštní pozornost je věnována facilitaci. Druhé vydání úspěšné knížky se podrobněji zabývá účelem a obsahem porad, tedy uměním stanovit, co přesně na poradě řešit a s kým, dále se věnuje specifickým variantám porad s různým typem zadání, uvádí příklady postupů ovlivňujících dynamiku porady či ukazuje časté chyby vznikající při formulaci cílů porad a je doplněno o nové zkušenosti autora z předchozích pěti let. Srozumitelný výklad je doprovázen mnoha příklady z praxe a názornými obrázky.OBSAH:O autorovi 7

Úvod 9

1. kapitola

Volba témat pro poradu 13

1.1 Témata a typy porad 14

1.2 Příklady nevhodných témat 14

1.3 Zásady pro výběr témat 17

1.4 Informativní porada 18

1.5 Řešitelská porada 19

1.6 Rozhodovací porada 21

1.7 Vývoj porad z pohledu teorie vitality 22

2. kapitola

Dynamika a struktura porady 25

2.1 Spontánní vývoj porady 26

2.2 Poznávání a význam krizí 27

2.3 Doktorát poradních věd 30

2.4 Průběh diskuse 31

2.5 Schéma porady 32

2.6 Pravidlo KrMHo 34

3. kapitola

Účastníci porady a rozdělení rolí 37

3.1 Kolik účastníků by měla mít porada 38

3.2 Koho na poradu pozvat 41

3.3 Jak rozdělit role 44

3.4 Role účastníka 45

3.5 Role vedoucího 45

3.6 Role zapisovatele 46

3.7 Role facilitátora 46

3.8 Jak vzniká spokojenost 46

4. kapitola

Základy facilitace 49

4.1 De?nice, smysl a význam facilitace 50

4.2 Šest zásad facilitace 51

4.3 Standardní nástroje facilitátora 58

4.4 Nástroje pro řešení obtíží 64

5. kapitola

Organizace porad 71

5.1 Příprava na poradu 72

5.2 Úvod porady 75

5.3 Průběh porady 78

5.4 Závěr porady 79

5.5 Následné aktivity 80

6. kapitola

Čas, prostor a technika 83

6.1 Uspořádání prostoru porady 84

6.2 Využívání prostoru porady 86

6.3 Optimální délka porady 88

6.4 Hospodaření s časem na poradě 89

6.5 Technické zajištění porady 93

7. kapitola

Cesta k doktorátu poradních věd 97

7.1 Knihy o kontextu vedení porad 98

7.2 Tréninkové kursy 100

7.3 Poradenství a koučování 101

7.4 Výběr ze související literatury 102

Přehled obrázků 104

Chcete se na něco zeptat?