Vedení spisové služby v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců v podmínkách roku 2018 • jak správně nakládat s písemnostmi

Určen pro: pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců.

Cíl: Seminář je zaměřen na problematiku odborné správy dokumentů – spisové služby v organizaci. Je věnován praktickým otázkám postupu při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování dokumentů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vyhlášky.

 • Zásady vedení spisové služby v listinné i elektronické podobě u veřejnoprávních a soukromoprávních původců v souladu s platnou legislativou (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek, odesílání)
 • využívání datové schránky • konverze dokumentů • GDPR
 • plné využívání elektronických systémů spisové služby jako základ elektronických skartací dokumentů
 • ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení
 • výběr archiválií mimo skartační řízení
 • postup při vyhotovování a úpravách spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 • POVINNOSTI veřejnoprávních i soukromopravních původcůs ohledem na zák. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a s nimi svázané metodické dohlídky a státní kontroly příslušných archivů, přestupky a sankce
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Zlín - Hotel Moskva Odkaz na mapu
 • Datum konání: 26. dubna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16700
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat