Velká novela stavebního zákona z pohledu žadatele • novelizace čtyř desítek souvisejících zákonů • zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení

Určen pro: všechny stavebníky a žadatele o příslušná řízení vymezená stavebním zákonem a předpisy souvisejícími.

 • Dosáhne novela proklamovaných cílů?
 • výhody a zjednodušení lze uplatnit, pokud i přípravu stavebního záměru podřídíme některým ustanovením novely, protože zákon se dotkl 44 dalších zákonných předpisů
 • přetrvávající nepřesnosti v zákonu (výrazy a pojmy)
 • vztah k Občanskému zákoníku
 • aplikace zákonaz úrovně stavebních úřadů • odborů výstavby • vyvlastňovacích úřadů
 • územně plánovací podklady • územní studie
 • upřesnění postupů v ZUR a Územních plánech
 • Územní rozhodnutí § 78 - 79, 80, 81, 90
 • Územní řízení (procesní úkony) • § 87 - 93
 • Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a – 94i) a společné územní a stavební řízení (§ 94k – 94p), společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí (§ 94g – 94z)
 • ostatní řízení • změny upřesnění(územní souhlas, stavby bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení, změny v užívání)
 • odstraňování staveb (§ 128) nařízení k odstranění stavby • dodatečné povolení stavby (§ 129)
 • kolaudační souhlas • kolaudační rozhodnutí
 • povinnosti účastníků řízení(stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
 • požadavky na stavby • nové nařízení EP a Rady č. 305/2011
 • mimořádné postupy • kontrolní funkce správních orgánů • státní dozor
 • velkou pozornost klade autor a přednášející na vliv ostatních předpisů (44) na stavební zákon, neboť stanoviska, závazná stanoviska, námitky, odvolání atd. změní dobu předsevzetí
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 28. listopadu 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16449
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat