Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Autor: Vojtěch Příkopa

 • Kód produktu: 11274
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 152
 • Vazba: brož., 14x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-7400-559-6
 • Datum vydání: duben 2018
 • Běžná cena s DPH: 290 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 261 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu.
Vysvětlena je mimo jiné problematika uzavírání veřejnoprávních smluv, sporů z těchto smluv, jakož i vad smluv způsobujících jejich nezákonnost a nicotnost. Pozornost je věnována též způsobům zániku veřejnoprávních smluv.
Kniha je psána v duchu analytického přístupu. Proto je pro ni charakteristický kritický náhled na zkoumanou problematiku. Za pomoci metodologicky korektních postupů je v ní řešeno množství výkladových obtíží včetně otázek, jimž se právní věda věnuje buď nedostatečně, nebo vůbec. K již přijatým řešením jsou předloženy jejich vhodnější alternativy, případně jsou zákonodárci předestírány návrhy de lege ferenda.

Chcete se na něco zeptat?