Veřejný sektor - řízení a financování

Autor: Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar

 • Kód produktu: 65177
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 488
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7357-936-4
 • Datum vydání: říjen 2012
 • Běžná cena s DPH: 574 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -86 Kč
 • Vaše cena s DPH: 488 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
.

Odborná publikace „Veřejný sektor – řízení a financování“ seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy – jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě jako subjektu, který zajišťuje rozhodování volených orgánů, zajišťuje zabezpečování veřejných statků, řídí veřejnoprávní neziskové organizace ve veřejném sektoru a zajišťuje jejich finanční vazby na rozpočet zřizovatele, resp. rozpočtovou soustavu.


O struktuře veřejného sektoru, způsobu zabezpečování a financování veřejných statků, o redistribučních a stabilizačních aktivitách státu a územní samosprávy a míře solidarity se rozhoduje v zastupitelských demokraciích nepřímou veřejnou volbou, politickými hlasy. Čtenář se alespoň v základních rysech seznámí s procesem veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků a s jeho vlivem na efektivnost veřejného sektoru.

Veřejný sektor a veřejné finance jsou dvě strany jedné mince. Každou činnost je nutné zabezpečit potřebnými finančními prostředky, které se získávají především z daní. Proto je věnována pozornost zdrojům financování v rámci rozpočtové soustavy a způsobům financování nákladů veřejného sektoru na centralizované i decentralizované úrovni, tzn. i přerozdělování v rámci rozpočtové soustavy.

Podrobně je věnována pozornost postavení a hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací ve veřejném sektoru se zvláštním zřetelem ke specifikům způsobů řízení a financování potřeb v rámci jednotlivých odvětví veřejného sektoru.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/verejny%20sektor%20obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?