Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové organizace

Určeno pro: ředitele, ekonomy, účetní a vedoucí pracovníky příspěvkových organizací

Cíl: seminář je zaměřen na vnitřní předpisy, které příspěvková organizace zavádí v souladu se zákonem o účetnictví, daňovými zákony, zákonem o finanční kontrole a další platnou legislativou tak, aby upravovaly chod a organizaci uvnitř subjektu a při tom odpovídaly platné legislativě

Program semináře:

 • obecné náležitosti směrnic a vnitřních předpisů
 • směrnice o struktuře, organizaci a chodu PO
 • směrnice o oběhu dokladů
 • směrnice o účetnictví a sestavení účetní závěrky
 • směrnice o evidenci a inventarizaci majetku a zásob
 • směrnice k vedení pokladny
 • směrnice o správě pohledávek
 • směrnice k doplňkové činnosti
 • směrnice o finanční kontrole
 • další vnitřní předpisy např. z oblasti registru smluv, poskytování informací, FKSP, k cestovním náhradám apod.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 2. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15311
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat