Vůdcovství aneb Co vás na Harvardu nenaučí

Autor: Slavomír Steigauf

  • Kód produktu: 89160
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 368
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3506-1
  • Datum vydání: květen 2012
  • Vaše cena s DPH: 199 Kč
ks
    V prodeji

Každý z nás je konfrontovaný s rolí vůdce, ať už při vedení jako šéf týmu nebo v soukromí jako manžel, rodič nebo člen jakékoliv komunity, zkrátka všude tam, kde je skupina lidí. Chcete vědět, jak se stát úspěšným lídrem a ovlivňovat druhé? Co byste měli vědět o efektivním vůdcovství? Kniha nabízí komplexní pohled na toto téma, dočtete se o historii, teoretických základech a zejména praktických postupech směřujících k úspěšnému vůdcovství. Je to praktická kniha, která by neměla chybět v knihovně manažera, šéfa anebo kohokoliv, kdo usiluje o to vést druhé. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti jsou spojené s úspěšným vůdcovstvím. Můžete konfrontovat svoji cestu s historickými příklady už úspěšných vůdců. Kniha je praktickým průvodcem vašeho osobního vůdcovství v běžných životních situacích, avšak i v extrémních a kritických, kdy na vašich schopnostech vůdce závisí život váš i druhých. Je určena především všem lídrům - vedoucím týmů, manažerům, personalistům, lektorům a studentům.OBSAH:Obsah

Úvod

Část 1: Úvod, klasika a velcí vůdci

1. Podstata vůdcovství

1.1 Co je vůdcovství?

1.2 Faktory vůdcovství

1.3 Důležité rozdíly

1.4 Mnoho druhů vůdců

1.5 Úkoly vůdcovství

1.6 Kontexty – souvislosti

1.7 Filozofie vůdce

2. Klasické myšlenky

2.1 Umění války podle Sun-c’

2.2 Antický koncept vůdcovství

2.2.1 Nadčasovost antického přístupu

2.2.2 Sokrates, Xenofón a Platon

2.2.3 Definice vůdcovství: klasická a moderní

2.2.4 Areté a vize: Paideia vůdcovství

2.2.5 Principy

2.2.6 Učení z klasiky

2.3 Umění vládnout podle Machiavelliho

2.4 Vojenská strategie a taktika podle Clausewitze

3. Umění vůdcovství velkých vojevůdců

3.1 Alexandr Veliký

3.1.1 Heroický epos

3.1.2 Faktory úspěchu Alexandrova vůdcovství

3.1.3 Alexandrovo vůdcovství

3.2 Hannibal

3.2.1 Proti Římu

3.2.2 Vůdcovství Hannibala

3.3 Julius Caesar

3.3.1 Příběh, který končí zradou

3.3.2 Vůdcovství Caesara

3.4 Horatio Nelson

3.4.1 Hrdinský život

3.4.2 Vůdcovství Nelsona

4. Umění vůdcovství velkých vůdců

4.1 Mahátma Gándhí

4.1.1 Příběh o nenásilném hledání pravdy

4.1.2 Vůdcovství Gándhího

4.2 Winston Churchill

4.2.1 Příběh nepoddajného života

4.2.2 Vůdcovství Churchilla

4.3 Martin Luther King, Jr.

4.3.1 Cesta za snem

4.3.2 Vůdcovství Luthera Kinga

4.4 Nelson Mandela

4.4.1 Dlouhá cesta za svobodou

4.4.2 Vůdcovství Mandely

4.5 Steve Jobs

4.5.1 Nejúžasnější návrat

4.5.2 Vůdcovství Jobse

Část 2: Základy vůdcovství

5. Teorie, přístupy a praxe

5.1 Vůdcovství je výsadou velkých mužů

5.2 Vůdcovství je vlastnost

5.2.1 Teorie vlastností

5.2.2 Vlastnosti historických vůdců

5.2.3 Vlastnosti úspěšných vůdců

5.3 Vůdcovství je chování

5.3.1 McGregorova Teorie X a Teorie Y

5.3.2 Lewinovy styly vůdcovství

5.3.3 Úkoly a vztahy

5.3.4 Studie Ohio State University a University of Michigan

5.3.5 Blakeova a Moutonové manažerská mřížka

5.4 Situační přístup k vůdcovství

5.4.1 Herseyův a Blanchardův model vůdcovství

5.4.2 Vroomův a Yettonův normativní model vůdcovství

5.4.3 Houseova Teorie cesty a cíle vůdcovství

5.4.4 Adairův akčně centrovaný model vůdcovství

5.5 Kontingenční teorie vůdcovství

5.6 Transakční vůdcovství

5.7 Transformační vůdcovství

5.8 Týmové vůdcovství

5.8.1 Týmový model vůdcovství

5.8.2 Vůdcovská rozhodnutí

5.8.3 Vůdcovské opatření

5.8.4 Týmová efektivnost

5.9 Další teorie a školy o vůdcovství

5.9.1 Teorie výměny

5.9.2 Strategické vůdcovství

5.9.3 Ženy a vůdcovství

6. Vůdcovství a vize

6.1 Charakteristika vize

6.2 Jak je vize artikulována?

6.3 Jak je vize implementovaná?

7. Udávání tónu

7.1 Poskytovat strukturu

7.2 Objasňovat normy

7.3 Vytvářet soudržnost

7.4 Podporovat standardy excelence

8. Překonávání překážek

8.1 Překážka 1: Nejasné cíle

8.2 Překážka 2: Nejasná instrukce

8.3 Překážka 3: Nízká motivace

8.4 Překážka 4: Složité úkoly

8.5 Překážka 5: Jednoduché úkoly

8.6 Překážka 6: Nízká angažovanost

8.7 Překážka 7: Chybějící výzva

9. Rozvíjení vůdcovských dovedností

9.1 Administrativní dovednosti

9.2 Interpersonální dovednosti

9.3 Koncepční dovednosti

10. Vůdcovské dovednosti: Jak to dělat?

Část 3: Inspirativní lekce z West Pointu

11. Důvěra: Klíč k bojovému vůdcovství

11.1 Důvěryhodní vůdci

11.2 Deset atributů důvěryhodného vůdce

11.3 Lekce pro každého vůdce

12. Být vůdcem

12.1 Vůdcovský rozvoj: Skutečná míra úspěchu vůdce

12.2 Vůdcovský rozvoj je záměrný proces

12.3 Tři stadia vůdcovského rozvoje

13. Učení se ze selhání

13.1 Samoučení vést přemýšlením o vašich silných a slabých stránkách

13.2 Zapamatování si našich osobních vůdcovských selhání

13.3 „Náš život je naše esemeska“

14. Vedení týmu vysoce talentovaných jednotlivců

14.1 Problém s vysokým potenciálem talentu

14.2 Strategie 1: Sdílená odpovědnost mezi všemi

14.3 Strategie 2: Nastavit a udržovat vysoké standardy

14.4 Strategie 3: Rozvíjet vzájemný respekt

14.5 Strategie 4: Zajistit pokoru a uznávat individuální rozdíly

14.6 Strategie 5: Neustále komunikovat

Část 4: Vůdcovství v extrémních situacích

15. In extremis vůdcovství

15.1 Klíčová charakteristika In extremis vůdců

15.1.1 Vlastnosti In extremis vůdců a implikace

15.1.2 In extremis vůdci jsou vrozeně motivovaní

15.1.3 In extremis vůdci se kontinuálně učí

15.1.4 In extremis vůdci sdílejí riziko se svými následovníky

15.1.5 In extremis vůdci mají společný životní styl se svými následovníky, neexistuje elitářství

15.1.6 In extremis vůdci mají vysokou kompetenci, důvěru a loajalitu, a inspirují

15.2 Lekce In extremis vůdcovství pro byznys a život

15.2.1 Úvod

15.2.2 Devět lekcí pro byznys

15.3 Model In extremis vůdcovství

15.3.1 Kompetence

15.3.2 Vrozená motivace

15.3.3 Učící se orientace

15.3.4 Sdílené riziko

15.3.5 Společný životní styl

16. Učení o strachu a vůdcovství v nebezpečných situacích

16.1 Úvod

16.2 Základní principy a užitečné rady

16.3 Měření hloubky strachu v nebezpečných situacích

16.4 Proč se v In extremis situacích vyrovnávají emoce

16.5 Řízení emocí: Špatná strategie vysoce rizikových vůdců

16.6 Vedení bez ega

16.7 Jak by měli vůdci zacházet se strachem a překonávat ho

16.8 Riziko obviňování: Ukazování prstem není efektivním vůdcovstvím

16.9 Riziko poraženectví: Vzdát se není efektivním vůdcovstvím

17. Vedení v případě tragédie

17.1 Úvod

17.2 Vůdcovství v tragické situaci

17.3 Hodnota dobrého vůdcovství v čase tragédie

Část 5: Vůdcovství očima autorit, vůdců a filmů

18. Jak to vidí uznávané autority v oboru

19. Myšlenky a lekce skutečných vůdců 21. století

19.1 Colin Powell

19.2 Rudolph W. Giuliani

20. Vůdcovství na stříbrném plátně

Literatura

Chcete se na něco zeptat?