Vybrané problémy zákoníku práce dopadající do provozu zaměstnavatele 2018 a změny platné od 1. 6. 2018

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

 • Změny zákoníku práce platné od 1. 6. 2018 • změny v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným • co jsou vážné provozní důvody, kdy může zaměstnavatel nepovolit nástup na dlouhodobé ošetřovné atd.
 • kdy vzniká pracovní poměr, den nástupu, kdy nejpozději je třeba mít vstupní prohlídku
 • druh práce sjednaný v pracovní smlouvě s ohledem na provozní potřebu zaměstnavatele
 • výhody a nevýhody široce sjednaného druhu práce a návaznost na případnou výpověď pro nadbytečnost
 • zdravotní prohlídky v souvislosti s druhem práce a změnami v pracovním poměru po změně v Zákoně o zaměstnanosti
 • předcházení problémům se zaměstnancem odmítajícím podrobit se zdravotní prohlídce
 • stanovená týdenní pracovní doba, způsob rozvrhování pracovní doby ve složitých provozech • výrobní provozy, zdravotnická zařízení, domovy seniorů, ústavy, sociální služby a další provozy
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • přechod z rovnoměrného do nerovnoměrného rozvržení • výpočet nároku na dovolenou při nerovnoměrném rozvržení a při změně rozvržení
 • práce přesčas • co je práce přesčas, jaké jsou limity, kdy můžeme a kdy nemůžeme nařídit práci přesčas
 • evidence odpracované doby a práce přesčas • jak evidovat, abychom nedostali pokutu, nejčastější chyby
 • jak řešit nespokojenost se zaměstnancem - výpověď nebo okamžité zrušení • jak formulovat výtky a kdy ji máme dát, jak následně dávat výpověď, pokud je to třeba, součinnost s mistry
 • doručování • kdy je pracovně právní dokument doručen, formulace v dokumentech zasílaných poštou, jak postupovat při odmítnutí převzetí
 • zajímavosti současné judikatury
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16855
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat