Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a pro porušování „pracovní kázně“ • dva nejčastější důvody s příklady z praxe

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty i pro mzdové účetní.

 • seminář je zaměřen na dva nejzásadnější výpovědní důvody, a to výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a výpověď pro porušování „pracovní kázně“
 • Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • předpoklady a náležitosti výpovědi
 • příklady neuspokojivých pracovních výsledků včetně judikatury
 • písemná výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • přiměřená lhůta k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výpověď pro porušení povinností plynoucích z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci(výpověď pro porušování „pracovní kázně“)
 • předpoklady a náležitosti výpovědi • zavinění
 • intenzita porušení pracovní kázně
 • rozlišování mezi výpovědí a okamžitým zrušením
 • příklady porušování pracovní kázně včetně judikatury
 • písemné upozornění na možnost výpovědi pro porušování pracovní kázně
 • proces předání výpovědi • ochranné doby
 • lhůtypro využití výpovědního důvodu
 • role vnitřních předpisů a pracovních řádů
 • role odborové organizace v procesu výpovědi
 • následky neplatné výpovědi
 • aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti rozvázání pracovního poměru
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. listopadu 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16490
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat