Vyučovací styly učitelů

Autor: Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis

  • Kód produktu: 17594
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 128
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7367-471-7
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 229 Kč
ks
    V prodeji
Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažera učení a získávání znalostí, dovedností, vědomostí a kompetencí. Facilitační přístup mají učitelé, kteří se zaměřují na rozvoj a péči o jedinečné schopnosti a osobnostní rysy každého žáka, podporují jeho autenticitu. Přístup „svobodného“ vzdělávání pohlíží na učitele jako na osvoboditele ducha. Autoři knihy vysvětlují silné a slabé stránky každého z přístupů a ilustrují jednotlivé přístupy řadou příkladů. Jejich cílem je umožnit učiteli kriticky zhodnotit svůj vlastní vyučovací styl, porozumět jeho přednostem a nedostatkům, případně – u studentů učitelství – uvědoměle si svůj styl vytvářet.

Chcete se na něco zeptat?