Využití ICT u dětí se speciálními potřebami

Autor: Pavel Zikl a kolektiv

 • Kód produktu: 89196
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 128
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-3852-9
 • Datum vydání: červen 2012
 • Běžná cena s DPH: 69 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -7 Kč
 • Vaše cena s DPH: 62 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Cílem monografie je podat přehled o současném stavu a potenciálu, který ICT mají u žáků se speciálními potřebami. Autoři uvádějí přehled speciálního hardwaru a softwaru a příklady využití. Podstatnou část publikace tvoří praktické projekty zaměřené na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností z oblasti ICT. Projekty jsou zaměřeny na tvorbu prezentací, pracovních listů, vyhledávání a publikování na internetu.OBSAH:ÚVOD

1. VYUŽITÍ ICT UČITELI

2. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ICT U DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

2.1 ICT u dětí s mentálním postižením

2.2 ICT u dětí s tělesným postižením

2.3 ICT u dětí s narušenou komunikační schopností

2.4 ICT u dětí s vadami zraku

2.5 ICT u dětí s vadami sluchu

2.6 ICT u dětí se specifickými poruchami učení

3. HARDWARE

4. SPECIÁLNÍ HARDWARE

4.1 Vstupní zařízení

4.2 Výstupní zařízení

4.3 Ergonomické pomůcky

4.4 Speciální počítače, notebooky, PDA

4.5 Periferie

4.6 Další technické pomůcky (připojitelné k PC)

5. SOFTWARE

5.1 Nejčastější licence programů

5.2 Jiné licence

6. SPECIÁLNÍ SOFTWARE V EDUKACI DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

6.1 Softwarové programy usnadňující dětem se speciálními potřebami ovládání PC

6.2 Software pro podporu edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

6.3 Programy pro rozvoj komunikačních dovedností a alternativní komunikaci

6.4 Software pro podporu edukace žáků se specifickými poruchami učení

7. PRACOVNÍ LISTY

7.1 Co všechno je pracovní list

7.2 Zásady tvorby pracovních listů

7.3 Zdarma dostupné zdroje obrázků

7.4 O programu Draw

7.5 Ukázka tvorby pracovního listu v programu Draw

8. PREZENTACE

8.1 Ukázka tvorby prezentace v programu Impress

ZÁVĚR

LITERATURA

SEZNAM SPECIÁLNÍHO SOFTWARU

SUMMARY

REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?