Vývoj jazykových schopností v předškolním věku

Autor: Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková

 • Kód produktu: 89712
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 248
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-247-4240-3
 • Datum vydání: leden 2015
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány:

• současným poznatkům vývojové a kognitivní psychologie o vývoji čtení

• problematice poruch jazykového vývoje (např. dyslexii či dysfázii)

• diagnostice jazykových schopností

• popisu nejznámějších zahraničních testových souborů pro hodnocení jazykových schopností

Kniha je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům mateřských a základních škol i rodičům, kteří hledají hlubší poučení o vývoji jazykových schopností u svého dítěte.Z obsahu:


ÚVOD

Stručný souhrn na úvod aneb osvojování jazyka v několika větách

1 PŘEDJAZYKOVÉ OBDOBÍ (F. Smolík)

1.1 Prenatální a novorozenecká citlivost

1.2 Kategorická percepce řeči

1.3 Vývoj citlivosti vůči řečovým zvukům a hláskové struktuře

1.4 Vývoj vokalizací

2 PRVNÍ SLOVA A OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY (F. Smolík)

2.1 Významy prvních slov

2.2 První slova v porozumění a produkci

2.3 Zrychlování tempa aneb slovníkový spurt

2.4 Rychlost osvojování a rychlé mapování

2.5 Vývoj pojmů a první slova

2.6 Osvojování slovníku, gramatika a teorie mysli

2.7 Raná slovní zásoba a vývoj čtení

3 SLOVA A VĚTY (F. Smolík)

3.1 Telegrafická řeč

3.1.1 Vypouštění podmětů

3.1.2 Vynechávání dalších argumentů

3.2 MLU a další měřítka gramatické komplexnosti

3.3 Kreativita raných vyjádření

3.4 Osvojování gramatických morfémů

3.5 Rané porozumění a jeho prekurzory

3.6 Nadměrné generalizace

3.7 Osvojování složitějších struktur: negace

3.8 Osvojování složitějších struktur: doplňovací otázky

3.9 Osvojování dalších jevů

3.10 Vztah mezi prvními kroky v osvojování jazyka a učením se číst

4 STRUKTURA LEXIKA A GRAMATIKY (F. Smolík)

4.1 Vztah slovní zásoby a ostatních jazykových domén

4.1.1 Modulární přístup

4.1.2 Lexikon a pravidla jako dvě možné reprezentace slovních tvarů

4.1.3 Kritika modulárního přístupu ke slovníku

4.1.4 Lexikalismus a kritika modularity

4.1.5 Je tedy slovník samostatnou dimenzí jazyka?

4.2 Komplexnější jazykové schopnosti

4.2.1 Morfologie, syntax, morfosyntax

4.2.2 Anaforické vztahy a interpretace zájmen

4.2.3 Pracovní paměť a jazykové schopnosti

4.2.4 Verbální usuzování

4.2.5 Pragmatika

4.3 Expresivní a receptivní jazykové znalosti

4.4 Struktura jazykových znalostí a studium čtení

5 VÝVOJ FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)

5.1 Teorie vývoje fonologického povědomí

5.2 Hierarchické pojetí vývoje fonologického povědomí

5.2.1 Slabičné povědomí

5.2.2 Povědomí na úrovni prétur a slabičného základu

5.2.3 Fonematické povědomí

6 STRUKTURA FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)

6.1 Struktura fonologického povědomí z hlediska lingvistických jednotek

6.2 Struktura fonologického povědomí z hlediska kognitivních operací

6.3 Struktura fonologického povědomí se zahrnutím fonologických procesů

7 GRAMOTNOST (G. Seidlová Málková)

8 PORUCHY JAZYKOVÉHO VÝVOJE (F. Smolík, G. Seidlová Málková)

8.1 Dysfázie

8.1.1 Definice a základní charakteristika dysfázie

8.1.2 Epidemiologie vývojové dysfázie

8.1.3 Narušení specifických oblastí jazyka

8.1.4 Diagnostické markery a etiologie

8.1.5 Genetika ve výzkumu vývojové dysfázie

8.1.6 Dysfázie a dyslexie ........................................................................ 157

8.1.7 Vývojová dysfázie a vývojové procesy

8.2 Dyslexie

8.2.1 Vymezení dyslexie

8.2.2 Projevy dyslexie

8.2.3 Kognitivní obraz dyslexie

8.2.4 Vliv ortografické hloubky jazyka na projevy dyslexie

9 DIAGNOSTIKA VÝVOJE FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)

9.1 Obecně k problému hodnocení jazykových schopností předškolního dítěte

9.2 Typy úloh při diagnostice jazykových schopností

9.3 Klasifikace testů fonologického povědomí

9.4 Testové baterie pro hodnocení fonologického povědomí v předškolním věku

10 DIAGNOSTIKA VÝVOJE SLOVNÍ ZÁSOBY A GRAMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ (F. Smolík)

10.1 Diagnostika slovní zásoby

10.1.1 Slovní zásoba v porozumění

10.1.2 Slovní zásoba v produkci

10.2 Diagnostika gramatických a dalších schopností

10.2.1 Velké testové baterie

10.2.2 Specializované metody

10.2.3 Analýza vzorků spontánního jazyka

LITERATURA

Chcete se na něco zeptat?