Začínající mzdová účetní • průřez mzdovou problematikou • šestidenní kurz

Určeno pro: mzdové účetní s malou praxí. Určeno pro omezený počet posluchačů. Šestidenní seminář • 24. 9., 25. 9., 26. 9., 10. 10., 12. 10. a 16. 10. 2018

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu jsou publikace Abeceda mzdové účetní (ANAG, 1/2018) a Zákoník práce s komentářem (ANAG, 1/2018), a dále ukázkové číslo časopisu Mzdová účetní (ANAG).

Program:

1. den: • 24. září 2018 • 9.00 - 15.00 hod. • Daň z příjmů ze závislé činnosti • lektorka Ing. Alena Skoumalová

 • vymezení příjmů ze závislé činnosti • stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti
 • uplatnění srážkové daně v roce 2018
 • slevy na dani (sleva na poplatníka, invaliditu, studenta, za umístění dítěte), jejich uplatnění
 • nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů a daňového zvýhodnění
 • odpočty nezdanitelných částí základu daně
 • povinnosti plátce daně • opravy chyb při výpočtu záloh na daň, daňového zvýhodnění a daně
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
 • 2. den: • 25. září 2018 • 9.00 - 15.00 hod. • Pracovněprávní vztahy, jejich vznik a změny • lektorka Ing. Gabriela Rathouzská

 • vznik pracovního poměru
 • postup před vznikem pracovního poměru • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku
 • pracovní smlouva, její náležitosti • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance • kratší a zkrácený pracovní úvazek
 • proces zpracování pracovního úrazu
 • informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU
 • skončení pracovního poměru
 • možnosti rozvázání pracovního poměru, jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
 • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody
 • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • ze strany zaměstnance
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
 • neplatné rozvázání pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • dohoda o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • nač si dát pozor • ukončení dohod
 • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
 • 3. den: • 26. září 2018 • 9.00 - 15.00 hod. • Důchodové pojištění • lektorka Petra Veselská, DiS

 • přehled právních předpisů v oblasti důchodového pojištění
 • povinnosti zaměstnavatele • vedení a předkládání ELDP
 • příklady vyplňování ELDP
 • výkon výdělečné činnosti a pobírání důchodu
 • vyloučené doby • upřednostnění vyloučených dob před vyměřovacím základem
 • informativní osobní list důchodového pojištění a prokazování dob
 • 4. den • 10. října • 9.00 - 15.00 hod. • Nemocenské pojištění a náhrada mzdy v době nemoci • lektorka Mgr. Květa Kupčáková

 • podmínky vzniku nemocenského pojištění • výše pojištění • způsob výpočtu
 • zaměstnání malého rozsahu
 • dohody o provedení práce a pojištění
 • dohody o pracovní činnosti a pojištění
 • povinnosti zaměstnavatele • odvody • přehledy • evidence
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • přílohy k nemocenským dávkám • rozhodné období • vyloučené doby • pravděpodobný příjem
 • podpůrčí doba • ochranná lhůta
 • přehled dávek nemocenského pojištění a způsob uplatnění
 • náhrada mzdy v době prvních 14 dnech pracovní neschopnosti • plány pracovní doby • fiktivní rozvrhy • pravidla a principy placení
 • redukční hranice a způsob redukce
 • krácení náhrady • kontroly léčebného režimu
 • 5. den • 12. října 2018 • 9.00 - 12.30 hod. • Zdravotní pojištění • lektorka Ing. Tereza Kurtišová

 • vymezení právního rámce
 • osobní rozsah zdravotního pojištění
 • plátci pojistného
 • vymezení kategorie zaměstnance
 • vyměřovací základ a jeho specifika
 • splatnost pojistného
 • oznamovací povinnosti plátců
 • nedoplatky na pojistném a penále
 • 6. den: • 16. října 2018 • 9.00 - 15.00 hod. • Vedení personální agendy • lektorka Ing. Gabriela Rathouzská

 • provoz zaměstnavatele a jeho správné určení
 • režim zaměstnance • zařazení do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu
 • pracovní smlouva a pracovní doba
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
 • harmonogram směn a práce s ním
 • formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe
 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit • přesčasová práce ve svátek • přesčasová práce nařízená, dobrovolná • práce přesčas ve dny pracovního klidu
 • limity práce přesčas a vyrovnávací období • příplatek a náhradní volno za práci přesčas
 • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • pracovní doba v souvislosti s celodenní pracovní cestou
 • přestávky na jídlo a oddech
 • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí
 • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě
 • na závěr každého dne proběhne diskuze, zodpovídání a řešení dotazů účastníků semináře

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. září 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 16782
 • Stav: Připravujeme
Cena: 8 290 Kč Objednat