Začít spolu - Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy

Autor: Věra Krejčová, Jana Kargerová

  • Kód produktu: 17568
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 232
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7367-906-4
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 307 Kč
ks
    V prodeji

Průvodce programem pro první stupeň základní školy

Začít spolu je alternativní vzdělávací program pro první stupeň základních škol, s důrazem na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity v otevřené společnosti. Opírá se o moderní psychologické poznání (konstruktivismus), je orientován na podporu a ochranu práv každého dítěte v systému vzdělávání. Prostředí třídy tvoří centra aktivit, v procesu učení se využívá projektového plánování. Rodiče se účastní činností ve třídě jako asistenti nebo pozorovatelé. Podílejí se na správě školy prostřednictvím rodičovské rady. Program Začít spolu prosazuje a umožňuje, aby se do běžných tříd zapojovaly děti se speciálními potřebami ¦ žáci s vývojovými poruchami nebo postižením, děti z etnických menšin, ale i žáci nadprůměrně nadaní a talentovaní. Kniha shrnuje zkušenosti úspěšně ověřené v praxi českých škol, kde je program realizován od roku 1994, i zkušenosti ze zahraničí, kde je program rozšířen pod názvem Step by Step. Druhé, aktualizované vydání.

Chcete se na něco zeptat?