Základy klinické obezitologie (2., přepracované a doplněné vyd.)

Autor: Vojtěch Hainer a kolektiv

  • Kód produktu: 88846
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 464
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-3252-7
  • Datum vydání: duben 2011
  • Vaše cena s DPH: 299 Kč
ks
    V prodeji
Publikace přináší současný pohled na obezitu jako na komplexní nemoc, která v posledních desetiletích nabyla charakteru celosvětové epidemie se závažnými zdravotními a sociálně-ekonomickými dopady. Čtenář se seznámí jak s epidemiologií a etiopatogenezí obezity, tak se současnými postupy v diagnostice, léčbě a prevenci obezity. Autorský kolektiv tvoří lékaři a vědci, kteří jsou uznávanými odborníky v oboru u nás i ve světě. Někteří z nich se významně podíleli na tvorbě evropských doporučení pro léčbu obezity.

Chcete se na něco zeptat?