Základy kriminologie a trestní politiky (2. vyd.)

Autor: Helena Válková, Josef Kuchta a kolektiv

  • Kód produktu: 10955
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 664
  • Vazba: brož., 16 x 24 cm
  • ISBN: 978-80-7400-429-2
  • Datum vydání: květen 2012
  • Vaše cena s DPH: 1 210 Kč
ks
    V prodeji

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let.

Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice.

Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu; stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita.

Význam a opodstatněnost znalosti kriminologických teorií o příčinách a důsledcích kriminality, prezentovaných v učebnici jako ucelený systém poznatků, je zdůrazněn jako předpoklad snahy po poznání pravdivých souvislostí a informací o fenoménu zločinu.

V minulosti často neprávem opomíjená viktimologická perspektiva je rovněž nedílnou součástí výkladu.

Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat, které čtenáři usnadňují orientaci a osvojení si příslušné materie.

Předkládaná učebnice není určena pouze studentům škol s právnickým zaměřením, naopak vzhledem ke snaze poukázat na vazby mezi kriminologií a dalšími společenskovědními obory by měla najít své zájemce i mezi studenty jiných společenskovědních fakult, zejména z oboru sociologie, psychologie, pedagogiky, sociální práce, žurnalistiky a politologie.

Její znalostí by měli být vybaveni nejen specialisté z oblasti kriminologického výzkumu, ale i pracovníci orgánů činných v trestním řízení, advokáti, pracovníci Vězeňské služby i Probační a mediační služby, stejně jako ti, kteří přijímají rozhodnutí v navazujících legislativních oblastech.

Chcete se na něco zeptat?