Základy marketingu

Autor: Miroslav Karlíček a kol.

 • Kód produktu: 89313
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4208-3
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 298 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 268 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

První kniha základů marketingu na našem trhu, která vznikla v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe. Hlavní autor, vedoucí katedry marketingu na VŠE v Praze, předkládá základní principy marketingu srozumitelně a čtivě a dokládá je velkým množstvím praktických příkladů s fotografiemi. Postupně se věnuje marketingovému prostředí, marketingovému výzkumu, segmentaci a targetingu a značce a jejímu positioningu. Největší část knihy je věnována marketingovému mixu - produktu, ceně, komunikaci a dostupnosti. Zmiňuje také roli marketéra ve firmě. Kniha není určena pouze studentům ekonomických oborů, ale inspiraci v ní najdou rovněž manažeři, podnikatelé a všichni ostatní, kteří chtějí pochopit, jak marketing funguje a jak jim může pomoci v dosažení jejich cílů.OBSAH:Hlavní autor 9

Spoluautoři 10

Část I.

ÚVOD 15

1 Marketing a marketingová koncepce 18

1.1 Co je to marketing 18

1.2 Základní podnikatelské koncepce 22

1.3 Marketing: věda, nebo umění? 25

1.4 Marketing v praxi 27

Část II.

MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ 33

2 Marketingové mikroprostředí 37

2.1 Rozhodovací proces zákazníka 37

2.2 Psychologická dimenze kupního rozhodování42

2.3 Konkurenti 47

2.4 Distributoři, dodavatelé a ovlivňovatelé 49

2.5 Marketingové mikroprostředí v praxi 52

3 Marketingové makroprostředí 59

3.1 Politicko-právní prostředí 59

3.2 Ekonomické prostředí 62

3.3 Sociálně-kulturní prostředí 64

3.4 Technologické a přírodní prostředí 70

3.5 Marketingové makroprostředí v praxi 72

Část III.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM 79

4 Marketingový výzkum 83

4.1 Primární a sekundární výzkum 83

4.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 85

4.3 Metody primárního marketingového výzkumu 90

4.4 Marketingový výzkum v praxi 95

Část IV.

MARKETINGOVÁ STRATEGIE 101

5 Segmentace a targeting 104

5.1 Cílený marketing 104

5.2 Demografická a geografická segmentace 106

5.3 Psychografická a behaviorální segmentace 110

5.4 Principy segmentace a targetingu 113

5.5 Segmentace v praxi 118

6 Značka a její positioning 125

6.1 Co je to značka 125

6.2 Hodnota značky 128

6.3 Identita a positioning značky 133

6.4 Značkové strategie 140

6.5 Značka v praxi 144

Část V.

MARKETINGOVÝ MIX 151

7 Produkt 154

7.1 Produkt a marketingová strategie 154

7.2 Životní cyklus produktu a inovace 157

7.3 Management produktového mixu 162

7.4 Produkt v praxi 165

8 Cena 171

8.1 Cena a marketingová strategie 171

8.2 Tvorba cen a cenové strategie 175

8.3 Změny cen 182

8.4 Cena v praxi 186

9 Komunikace 190

9.1 Komunikace a marketingová strategie 190

9.2 Komunikační disciplíny 193

9.3 Komunikační mix 202

9.4 Komunikace v praxi 205

10 Dostupnost 211

10.1 Dostupnost a marketingová strategie 211

10.2 Přímé distribuční cesty 214

10.3 Nepřímé distribuční cesty 219

10.4 Dostupnost v praxi 222

Část VI.

ZÁVĚR 227

11 Role marketéra ve firmě 230

11.1 Pozice marketingového oddělení ve firmě 230

11.2 Nároky kladené na marketéra 231

11.3 Marketingové plánování 234

11.4 Role marketéra v praxi 238

Doslov 244

Literatura a zdroje 245

Chcete se na něco zeptat?