Základy občanského práva (5. upravené vydání)

Autor: Vladimír Plecitý, Josef Vrabec, Josef Salač

  • Kód produktu: 45283
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 300
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7380-293-6
  • Datum vydání: listopad 2010
  • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
    V prodeji
Publikace podává přehled o základních institutech občanského práva, vysvětluje pojmy tohoto právního odvětví a poskytuje výklad problematiky, která je předmětem úpravy občanského zákoníku. Autoři se snažili o stručný a srozumitelný výklad, což přibližuje publikaci nejen studentům občanského práva hmotného v bakalářském studijním programu, ale i širší laické veřejnosti, která zde může najít odpověď na řadu otázek běžného života. Jedná se především o problematiku vlastnického práva a vlastnických vztahů, věcných břemen, zástavního práva, ale také problematiku závazkového práva, některé nejtypičtější smlouvy podle občanského zákoníku, problematiku odpovědnosti za škodu a vydání
bezdůvodného obohacení až po dědické právo. Výklad je doplněn výběrem
z judikatury.
Všichni tři spoluautoři jsou dlouholetými vysokoškolskými učiteli oboru
občanského práva, kteří působí na Policejní akademii České republiky,
Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě ZČU v Plzni. Dva z nich
současně vykonávají advokátní praxi.

Chcete se na něco zeptat?