Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva (4. vydání)

Autor: Zbyněk Švarc a kolektiv

 • Kód produktu: 60674
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 512
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7380-504-3
 • Datum vydání: prosinec 2014
 • Běžná cena s DPH: 550 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -55 Kč
 • Vaše cena s DPH: 495 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014. Podává celkový výklad základních institutů obchodního práva, aby nejen studenti neprávnických vysokých škol, jimž je především kniha určena, ale i širší laická veřejnosti získali přehled o současné úpravě vztahů vznikajících v oblasti podnikání. Autoři se zabývají jak veřejnoprávními aspekty těchto vztahů, především právními podmínkami podnikání v tuzemsku, řešením obchodních sporů, ochranou hospodářské soutěže, včetně nekalé soutěže, tak aspekty soukromoprávními. Nový občanských zákoník a zákon o obchodních korporacích výrazně změnily úpravu postavení podnikatelských subjektů – obchodních korporací a úpravu závazků mezi nimi, včetně odpovědnosti za jejich porušení. Výklad pozitivní právní úpravy těchto otázek ponechává stranou diskusní názory odborné veřejnosti k některým řešením obsaženým v nové právní úpravě. Odkazy na příslušná ustanovení právních předpisů umožňují snazší orientaci v rozsáhlé právní úpravě, a to jak tuzemské, tak evropské. Většina členů autorského kolektivu jsou dlouholetými vysokoškolskými pedagogy působícími v oblasti obchodního práva, zejména na Vysoké škole ekonomické v Praze. Řada autorů současně vykonává advokátní praxi.

Chcete se na něco zeptat?