Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru

Autor: Ladislav Timuľák

  • Kód produktu: 17375
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 182
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-7367-106-9
  • Datum vydání: březen 2006
  • Vaše cena s DPH: 299 Kč
ks
    V prodeji
Integrativní rámec Terapeutické působení se uskutečňuje především prostřednictvím psychoterapeutického rozhovoru. I když si tuto dovednost studenti a začínající terapeuti osvojují především při praktickém výcviku, je užitečné, aby měli k dispozici knihu, která shrnuje hlavní zásady vedení psychoterapeutického rozhovoru. Autor vychází z integrativního modelu vedení psychoterapie a nejprve stručně představuje situaci v současné psychoterapii. Základem knihy je manuál vedení rozhovoru, který obsahuje mimo jiné způsob formulace případu, doporučení pro vytvoření kvalitního terapeutického vztahu, intervence podporující exploraci, porozumění a změnu. Dále se kniha zabývá etickými otázkami, supervizí a vedením zápisů. Poslední část je věnována práci se specifickými projevy v procesu psychoterapie, například práci s tichem, s pláčem, s depresivními nebo agresivními projevy. Celou knihu doprovázejí ukázky z rozhovorů.

Chcete se na něco zeptat?