Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody

Autor: Věra Kalvodová

  • Kód produktu: 52930
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 228
  • Vazba: váz., 24 x 16 cm
  • ISBN: 978-80-7357-706-3
  • Datum vydání: únor 2012
  • Vaše cena s DPH: 381 Kč
ks
    V prodeji

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let. První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeho ustanovení v kontextu s prováděcí vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, a s dalšími právními předpisy a mezinárodními smlouvami a dokumenty vztahujícími se k výkonu trestu odnětí svobody. Výklad je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu. Komentář bude praktickou pomůckou pro širší odbornou veřejnost a užitečným průvodcem problematikou výkonu trestu odnětí svobody.Obsah:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/zakon%20o%20vykonu%20trestu%20odneti%20svobody%20obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?