Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Autor: Alena Macková, Bohumír Štědroň

  • Kód produktu: 52635
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 520
  • Vazba: váz. B5
  • ISBN: 978-80-7357-472-7
  • Datum vydání: listopad 2009
  • Vaše cena s DPH: 575 Kč
ks
    V prodeji
Komentář z pera renomovaných autorů doc. Mackové (PF UK a místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) a JUDr. Štědroně (advokát, soudní znalec, člen Komise Legislativní rady vlády ČR specializující se na právo informačních technologií) je publikací, která přibližuje široké veřejnosti nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, označovaný někdy jako zákon o E-governmentu. Tímto zákonem jsou do našeho právního řádu zaváděny datové schránky a autorizovaná konverze listinných dokumentů do elektronické podoby a naopak. Zavedení datových schránek pro doručování by mělo přiblížit úřady k občanům využíváním elektronických nástrojů. Komunikace mezi občanem a úřadem a vzájemná komunikace mezi orgány veřejné moci by měly být rychlejší a průkazné.
Publikace je výjimečná svým záběrem, neboť poprvé se tu nabízí komplexní pohled na celou oblast elektronické komunikace ve veřejné správě. Čtenář zde najde na jednom místě všechny prováděcí předpisy a výklady k datovým schránkám a konverzi dokumentů, ale taky z oblasti archivnictví a spisové služby, ochrany osobních údajů, elektronického podpisu a elektronických komunikací a rovněž přehled evropské regulace E-governmentu.

Chcete se na něco zeptat?