Zákon o nemocenském pojištění - Komentář

Autor: JUDr. Jan Přib, CSc.

  • Kód produktu: 52606
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 302
  • Vazba: váz.
  • ISBN: 978-80-7357-448-2
  • Datum vydání: červenec 2009
  • Vaše cena s DPH: 495 Kč
ks
    V prodeji
Zákon č. 187/2006 Sb. je uveden ve znění všech novel a ke každému ustanovení zákona je připojen podrobný výklad, který je u některých paragrafů doplněn příklady. V textu je věnována pozornost zejména změnám v okruhu pojištěných osob a novým podmínkám účasti na nemocenském pojištění, určení denního vyměřovacího základu, podmínkám nároku na jednotlivé dávky a stanovení jejich výše a doby poskytování, uplatňování nároků na výplatu dávek, posuzování zdravotního stavu a stanovení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, provádění nemocenského pojištění, povinnostem a oprávněním zaměstnavatelů a orgánů nemocenského pojištění a též podmínkám poskytování náhrady mzdy za prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Publikace se zabývá i vztahem ke koordinačním předpisům EU a upozorňuje na další související právní předpisy, zejména o pojistném na sociální zabezpečení.

Chcete se na něco zeptat?