Zákon o obchodních korporacích komentář I. a II.díl

Autor: Lasák, Pokorná, Čáp, Doležil a kolektiv

 • Kód produktu: 65410
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 2800
 • Vazba: váz., 2 svazby, B5
 • ISBN: 978-80-7478-537-5
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 2 855 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -428 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 427 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!

S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu!


Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem. Řeší základní podmínky fungování jednotlivých druhů obchodních korporací, strukturu jejich orgánů, odpovědnost jejich členů, vklady a podíly na zisku korporací aj.


Náš komentář jako komplexní pomůcka: • poskytuje ucelený výklad korporátního práva, včetně nezbytných souvislostí s novým občanským zákoníkem,

 • zahrnuje doprovodné předpisy přijaté v rámci rekodifikace,

 • doplňuje příslušná ustanovení výkladem daňových a účetních souvislostí,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • rozsáhle se věnuje judikatuře použitelné i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů.


Komentář je zpracován vysokoškolskými pedagogy, advokáty a dalšími autory z řad odborníku na korporátní právo.


Zaměřuje se na všechny důležité aspekty nové právní úpravy korporací a poskytuje potřebný návod pro orientaci v novém právním prostředí.


Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.


Komentář vychází ve dvou dílech.

1. díl, 1.608 stran - obecná ustanovení, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a část akciové společnosti2. díl, 1.264 stran - druhá část akciové společnosti, družstvo a závěrečná a přechodná ustanovení

Chcete se na něco zeptat?