Zákon o obchodních korporacích - komentář

Autor: Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk

 • Kód produktu: 11030
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 1008
 • Vazba: váz., 17 x 24,5 cm
 • ISBN: 978-80-7400-480-3
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 2 890 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -434 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 457 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teoretické výklady a řešení otázek a problémů, které přináší nové soukromé právo. Ač míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na souvislosti s novým občanským zákoníkem a s návrhy navazujících předpisů. Samozřejmě i nadále akcentuje eurokonformní výklad u těch pravidel, kde to vyžaduje vazba na komunitární právo. Komentář věnuje pozornost nejen výkladu dílčích pravidel, ale současně se snaží předložit výklad nové koncepce obchodních korporací a jejich zařazení do regulace právnických osob podle občanského zákoníku. Autoři se nevyhnuli ani úvahám o kogentnosti a dispozitivnosti nové úpravy. V potřebném rozsahu se komentuje jak obecná správa korporací (péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, smlouva o výkonu funkce, ručení při úpadku korporace apod.), tak zásadní aspekty koncernového práva (ovlivnění, koncern, postavení společníka v koncernu apod.) a jednotlivých obchodních korporací. Komentář rovněž předkládá výklad nové úpravy druhů podílů, akcií a kmenových listů, kumulativního hlasování, monistického způsobu řízení akciové společnosti nebo bytového a sociálního družstva a dalších institutů. Součástí komentáře je i výběr dosavadní judikatury zaměřený na tu, která bude využitelná i pro nový zákon. Komu je kniha určena? Publikace je určena především právníkům, kteří ocení výklad provázaný s novým občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy a rovněž s judikaturou, ale jistě jej budou rádi využívat i ti podnikatelé, kteří chtějí respektovat všechny požadavky českého právního řádu, a lépe pochopit nové možnosti, které jim soukromé právo dává.

Chcete se na něco zeptat?