Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů podle právního stavu k 1.7.2017

Autor: Roman Kočí

 • Kód produktu: 65855
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-207-3
 • Datum vydání: červen 2017
 • Běžná cena s DPH: 380 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -38 Kč
 • Vaše cena s DPH: 342 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace obsahuje text zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými poznámkami, které čtenáři usnadní orientaci v nové právní úpravě a její správnou aplikaci v praxi. Poznámky vycházejí ze zkušeností autora s řízením o přestupcích dle dřívějšího zákona č. 200/1990 Sb.; autor rovněž čerpá z důvodové zprávy k zákonu. Výsledkem je ucelený, srozumitelný a kompaktní výklad nového právního předpisu.


Publikace je doplněna vzory správních rozhodnutí a jiných správních aktů podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které uvítá aplikační praxe, zejména příslušné správní orgány v řízení o přestupcích. Vzory rovněž slouží k lepšímu pochopení hmotněprávních institutů a procesních postupů, které nový zákon přináší.


Přílohou publikace je zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který obsahuje výčet skutkových podstat přestupků, které nebylo možné za strany zákonodárce včlenit do zvláštních zákonů, neboť k nim vesměs chybí právní povinnost, konstruovaná těmito zvláštními zákony.


Publikace je určena zejména pro správní orgány, jejichž působností je výkon agendy řízení o přestupcích. Své uplatnění si ale publikace určitě najde i mezi širší odbornou veřejností, neboť přestupkové právo tvoří jeden z pilířů veřejného práva a je účinným nástrojem k ochraně nejen veřejných, ale i soukromých zájmů.
Obsah:Použité zkratky právních předpisů .......................................................... 7

Úvod


............................................................................................................... 9

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky


a řízení o nich


............................................................................................... 11

Přílohy:


Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích


................................... 227

Vzory rozhodnutí a jiných správních aktů


1. Vzor usnesení o pověření vedením řízení jiný správní orgán ....... 237


2. Vzor usnesení o pozdě podaném nároku na náhradu škody ......... 240


3. Vzor usnesení o výkonu práv týkajících se mladistvého


obviněného pouze orgánem SPOD ................................................... 242


4. Vzor usnesení o odložení věci ............................................................ 245


5. Vzor usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení ústního


jednání ................................................................................................... 248


6. Vzor usnesení o přerušení řízení o přestupku ................................. 250


7. Vzor usnesení o zastavení řízení o přestupku .................................. 252


8. Vzor příkazu o přestupku ................................................................... 254


9. Vzor rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku správního


trestu zákazu činnosti .......................................................................... 256


10. Vzor rozhodnutí o zamítnutí námitky proti zápisu v evidenci


přestupků .............................................................................................. 259


11. Vzor vyrozumění poškozeného o možnosti uplatnit nárok


na náhradu škody ................................................................................ 261


12. Vzor vyrozumění poškozeného o nemožnosti rozhodovat


o náhradě škody ................................................................................... 263


............................................ 237

Věcný rejstřík


............................................................................................... 265

Chcete se na něco zeptat?