Zákon o silničním provozu s komentářem 2016 (ve znění 42 novel)

Autor: Pavel Bušta, Jan Kněžínek

 • Kód produktu: 75500
 • Nakladatelství: JUDr. Pavel Bušta
 • Počet stran: 468
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-9060-241-0
 • Datum vydání: květen 2016
 • Běžná cena s DPH: 580 Kč
 • Sleva: 5%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 551 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Publikace formátu A5 na 468 stranách obsahuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 62/2002 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 436/2003 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 229/2005 Sb., zákonem č. 411/2005 Sb., zákonem č. 76/2006 Sb., zákonem č. 226/2006 Sb., zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 170/2007 Sb., zákonem č. 215/2007 Sb., zákonem č. 374/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 480/2008 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 133/2011 Sb., zákonem č. 297/2011 Sb., zákonem č. 329/2011 Sb., zákonem č. 341/2011 Sb., zákonem č. 375/2011 Sb., zákonem č. 18/2012 Sb., zákonem č. 119/2012 Sb., zákonem č. 193/2012 Sb., zákonem č. 197/2012 Sb., zákonem č. 390/2012 Sb., zákonem č. 396/2012 Sb., zákonem č. 101/2013 Sb., zákonem č. 233/2013 Sb., zákonem č. 239/2013 Sb., zákonem č. 300/2013 Sb., zákonem č. 64/2014 Sb., zákonem č. 230/2014 Sb., zákonem č. 249/2014 Sb., zákonem č. 268/2015 Sb. a zákonem č. 48/2016 Sb. Toto úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je opatřené komentářem, judikáty, poznámkami a vysvětlivkami. Publikace obsahuje i novou vyhlášku č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.,upravující význam, užití, provedení a tvary všech dopravních značek a dopravních zařízení. Součástí publikace je i pojednání o právní úpravě správních deliktů a trestných činů v silničním provozu a o odpovědnosti za škodu. Zpracována je podle právního stavu ke dni 21. března 2016!!! Publikace je určena zejména všem žadatelům o řidičské oprávnění k výuce předpisů o provozu na pozemních komunikacích, ale i držitelům řidičského oprávnění k seznámení se s novelizovanou právní úpravou, provozovatelům silniční dopravy, stejně jako učitelům autoškol, zkušebním komisařům, ale i těm, kteří danou právní úpravu aplikují na konkrétní skutková jednání v silničním provozu, tj. poli¬cejním orgánům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, státním zástupcům a soudcům, ale i advokátům. Patřit by měla i mezi základní pomůcky především těch pracovníků pojišťoven, do jejichž působnosti náleží likvidace pojistných událostí z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stejně jako samostatných likvidátorů pojistných událostí, pojišťovacích agentů a makléřů.

Chcete se na něco zeptat?