Zákoník práce a související právní předpisy 2018 a 2019

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

Program semináře:

 • novela ZP od 1. 6. 2018 v souvislosti se zavedením dlouhodobého ošetřovného a důsledek zejména na dovolenou • kdy je možné toto nové pracovní volno neposkytnout • nové důsledky též při ošetřování člena rodiny
 • funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti (a též souběh s funkcí manažera) s možností použití zákoníku práce – rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu
 • změna náhledu Nejvyššího soudu na převedení zaměstnance na jinou práci
 • nový rozsudek Nejvyššího soudu ke stavení prekluzivních lhůt a důsledek zejména na ukončení pracovního poměru při žalobě na neplatnost
 • komplexní výklad problematiky skončení pracovního poměru, včetně odstupného
 • některé nejasnosti v pracovnělékařské službě • noční práce, řidiči – tzv. referenti, vstupní prohlídky při změně práce a další
 • problémy v rozvrhování pracovní doby, směny a práce přesčas
 • problémy s poskytováním tzv. odměn za přítomnost v práci či za docházku
 • stručná informace o projednávání závažné novely zákoníku práce pro rok 2019 a 2020 (mechanismus zvyšování minimální mzdy, doručování, dovolená a další)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15395
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat