Zákoník práce a související právní předpisy pro rok 2018

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní, vedoucí pracovníky

změny zákona o nemocenském pojištění a ZP

 • tzv. otcovská dovolená (od 1. 2. 2018)
 • dlouhodobá péče (od 1. 6. 2018)

některé problémové otázky pracovnělékařských služeb

 • zaměstnanci pracující v noci
 • tzv. řidiči referenti
 • hrazení vstupních prohlídek
 • vstupní prohlídky při změně práce
 • tzv. plnohodnotné a neplnohodnotné mimořádné prohlídky
 • výstupní prohlídky
 • lékařské prohlídky u dohod

vznik pracovního poměru

 • druh práce • místo výkonu práce • den nástupu do práce
 • pravidelné pracoviště pro cestovní náhrady
 • doba určitá a zkušební doba • další ujednání

vysílání na pracovní cestu • včetně zahraniční

 • pracovní doba na pracovní cestě

některé případy rozvázání pracovního poměru

 • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení tzv. pracovní kázně
 • zdravotní nezpůsobilost
 • neplatnost a zdánlivost rozvázání

jak sjednávat rozsah pracovní doby u dohod (DPP, DPČ)?

ochrana osobních údajů

 • zásadní změny pro zaměstnavatele z GDPR
 • nový český zákon • právní úprava v ZP, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce
 • za co hrozí nově pokuty • kamerové systémy • vyžadování výpisu z rejstříku trestů

překážky v práci

 • pracovní neschopnost • návštěvy lékaře • rehabilitace, nepřítomnost v práci z těchto důvodů a mzda (plat)
 • překážky v práci a dovolená.

mzdové postihy zaměstnanců.

práce přesčas, ve svátek a v sobotu a neděli a mzda (plat), resp. náhradní volno

některé otázky pracovní doby

 • zda lze při pozdním příchodu požadovat napracování či „trestně“ srážet odpracovanou dobu?
 • zda lze pracovní dobu zaokrouhlovat?

problémové otázky u dovolené

 • např. dovolená a svátek, dovolená a pracovní pohotovost
 • dovolená u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a při pružné pracovní době

některé otázky srážek ze mzdy v roce 2018

diskuze a odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. února 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16607
Cena: 1 980 Kč Objednat