Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2016

Autor: JUDr. Ing. Mária Andraščíková, JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč

  • Kód produktu: 5656
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 1272
  • Vazba: vázaná se stužkou
  • ISBN: 978-80-7263-992-2
  • Vydání:10. aktualizované
  • Datum vydání: leden 2016
  • Vaše cena s DPH: 979 Kč
ks
    V prodeji

Tato publikace přináší čtenářům výklad veškerých změn zákoníku práce a úprav dalších souvisejících předpisů, k nimž došlo v roce 2015, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného týmu autorů, který se proti loňskému roku nezměnil.

Novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb.

Dnem 1. 10. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Základní důvod této novelizace zákoníku práce je patrný již ze samotného názvu této právní normy, tj. v souvislosti se zrušením zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců zařadit ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání z přechodných ustanovení zákoníku práce do nově koncipované části jedenácté nazvané „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“. Tato systematická změna je výrazem samostatnosti pracovněprávní úpravy uvedených náhrad ve vztahu k občanskému zákoníku. Z hlediska subsidiarity občanského zákoníku k zákoníku práce je naopak významná změna, kterou uvedený zákon přinesl do základních zásad pracovněprávních vztahů. Od 1. 10. 2015 se i zásada spravedlivého odměňování zaměstnance řadí mezi „hlediska charakterizující veřejný pořádek v pracovním právu“ (s důsledky absolutní neplatnosti právního jednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem – tedy i s uvedenou zásadou).

Další neméně důležité změny zákoníku práce

Z dalších změn je možno uvést právní úpravu předpokladu „veřejné prospěšnosti“ odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, státní finanční podporu sociálního dialogu na krajské a celostátní úrovni, stanovení možnosti jednostranného skončení základního pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce a změny vyvolané právní úpravou v jiných oblastech, zejména terminologické změny reagující na názvosloví zákona o specifických zdravotních službách.

Komplexní pomocník pro praxi

Publikace je určena především pro každodenní činnost zaměstnanců, zaměstnavatelů a personalistů ve firmách, může však sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou veřejnost.

Platnost a aktuálnost

Platí i pro rok 2017. Dílčí změny, k nimž došlo v průběhu roku 2016 nebo k 1. 1. 2017, například v oblasti odměňování, budou formou vkládané aktualizace ke stažení na www.anag.cz. Stručný komentovaný přehled těchto změn k 1. lednu 2017 bude možné nalézt v sešitovém vydání publikace Zákoník práce k 1. 1. 2017.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?