Zákony č. IV./2017

Autor:

 • Kód produktu: 44259
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 448
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9771802829175
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 160 Kč
 • Sleva: 5%
 • Ušetříte: -8 Kč
 • Vaše cena s DPH: 152 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Stavební zákon a související předpisy (1. kapitola) • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.

 • Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 • Vyhláška č. 63/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 5 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 6 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 7 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 8 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 9 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 10 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 11 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 12 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 13 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 14 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.

 • Příloha č. 15 k vyhlášce č. 63/2013 Sb.


 

Katastr nemovitostí (2. kapitola) • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

 • Příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb.


 

Bydlení (3. kapitola) • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

 • Nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

 • Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

 • Příloha k zákonu č. 107/2006 Sb.

 • Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemných bytů na území České republiky


 

Požární bezpečnost (4. kapitola) • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 • Příloha k zákonu č. 133/1985 Sb.

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o po­žární prevenci

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

 • Příloha č. 5 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.


 

Pozemkové úpravy (5. kapitola) • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem­kových úřadech

 • Příloha k zákonu č. 139/2002 Sb.

 • Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.


 

Související předpisy (6. kapitola) • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 • Příloha k zákonu č. 360/1992 Sb.

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 134/2016 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 134/2016 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.

 • Příloha č. 4 k zákonu č. 134/2016 Sb.

 • Příloha č. 5 k zákonu č. 134/2016 Sb.

 • Příloha č. 6 k zákonu č. 134/2016 Sb.

Chcete se na něco zeptat?