Zákony č. V./2017

Autor:

 • Kód produktu: 44260
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 424
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9771802830171
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 160 Kč
 • Sleva: 5%
 • Ušetříte: -8 Kč
 • Vaše cena s DPH: 152 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Územní celky a členění státu (1. kapitola) • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb.

 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.

 • Sdělení č. 181/1999 sb., o Evropské chartě místní samosprávy


 

Organizace veřejné správy (2. kapitola) • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

 • Vyhlaška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územníc samosprávných celků

 • Vyhlaška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

 • Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

 • Nařízení vlády 106/2015 Sb. o oborech státní služby

 • Příloha k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.


 

Veřejná správa ve vztahu k občanům (3. kapitola) • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 186/2013 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 186/2013 Sb.

 • Zákon č. 297/2017 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

 • Příloha č. 5 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

 • Příloha č. 6 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu


 

Školy a školská zařízení (4. kapitola) • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 111/1998 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb.

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 • Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 • Příloha k zákonu č. 179/2006 Sb.

 • Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • Příloha k vyhlášce č. 16/2005

 • Vyhlaška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2013 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2013 Sb.

Chcete se na něco zeptat?