Zákony č. VI./2017

Autor:

 • Kód produktu: 44261
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 560
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9771802831178
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 160 Kč
 • Sleva: 5%
 • Ušetříte: -8 Kč
 • Vaše cena s DPH: 152 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Životní prostředí (1. kapitola) • Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 3A k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Příloha č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb.

 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 76/2002 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb.

 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Vyhláška č. 353/2004 Sb., Vyhláška č. 353/2004 Sb. kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení


 

Ochrana ovzduší (2. kapitola) • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 4 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 5 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 8 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 10 k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Příloha č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb.


 

Ochrana vod (3. kapitola) • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu


 

Ochrana půdy a rostlin (4. kapitola) • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

 • Příloha k zákonu č. 289/1995 Sb.


 

Odpady a obaly (5. kapitola) • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 8 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 10 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 13 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Příloha č. 14 k zákonu č. 185/2001 Sb.

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Příloha č. 2 k zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Příloha č. 5 k zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 13 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 15 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 16 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 19a k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 20a k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 23 a 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 • Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.

 • Nařízení Vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

 • Příloha k nařízení vlády č. 111/2002 Sb.

 • Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků


 

Energie (6. kapitola) • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 • Vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.

 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.

 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.

 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

 • Příloha č. 1 k zákonu č. 458/2000 Sb.

 • Nařízení Vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 407/2012 Sb.

Chcete se na něco zeptat?