Nikoliv, e-kniha je dílem chráněným podle autorského práva, všechna práva k ní jsou proto vyhrazena. Žádnou část e-knihy není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv, s výjimkou krátkých citací nebo odkazů, které tvoří součást kritického zhodnocení. Není proto v žádném případě dovoleno např. poskytovat kopie zakoupené e-knihy dalším osobám.

zpět na přehled otázek