Zaměstnanecké benefity 2018 • jejich optimální nastavení a posouzení nejen pro daňové účely • časté chyby při ročním zúčtování • upozornění na novinky v oblasti daní z příjmů FO

Určen pro: personalisty, mzdové účetní a pracovníky PaM

Seminář Vás provede různými typy zaměstnaneckých benefitů a dalších zvýhodnění souvisejících se zaměstnaneckým poměrem. Z daňového pohledu rozdělí zaměstnanecké benefity do skupin dle míry zdanění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele (čistý příjem zaměstnance vs. náklady zaměstnavatele vs. odvody státu). Seminář upozorní i na novinky 2018 v oblasti daní z příjmů fyzických osob. Okrajově se bude zabývat zdaněním v případě OSVČ (souběh, přechod na mandátní smlouvy). Ze statistiky vyplývá, že rozvodovost potká každý druhý pár, seminář tak mimo daňového pohledu upozorní na odlišné posuzování peněžních a nepeněžních příjmů soudem například při stanovování výživného a možné dopady na zaměstnavatele.
 • roční zúčtování a podmínky uplatnění slev a časté chyby při uplatňování daňového zvýhodnění na děti
 • získané poznatky ze semináře uplatníte při nastavování systému benefitů, v rámci jednotlivých oddělení (HR, mzdová účtárna) i při vedení teamu
 • zaměstnanecké benefity
 • posouzení jednotlivých peněžních a nepeněžních benefitů z hlediska přínosu pro zaměstnance a celkových nákladů pro zaměstnavatele
 • rozdílné posuzování zaměstnaneckého příjmu a zaměstnaneckých benefitů finančním úřadem a soudem a možné dopady pro zaměstnavatele
 • roční zúčtování a chyby při uplatňování daňového zvýhodnění
 • NOVINKY 2018 v oblasti daní z příjmů FO
 • OSVČ / zaměstnanec
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. února 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16588
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat