Zaměstnávání zahraničních vědců v ČR a vysílání vědců do zahraničí • zaměřeno na v.v.i. • průřez imigračními, pracovněprávními, daňovými a pojistnými povinnostmi

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní v.v.i.

Cíl: Seminář je zaměřen na zaměstnávání zahraničních pracovníků ve veřejných výzkumných institucích a vysílání pracovníků do zahraničí se speciálním aspektem na vědecké či výzkumné pracovníky. Cílem je poskytnout průřezové informace všemi oblastmi souvisejícími se zaměstnáváním zahraničních vědců v České republice, jakož i vysílání zaměstnanců, a to ze všech podstatných oblastí, tj. pracovního a cizineckého práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva.

Program semináře:

 • rozdělení cizinců podle právního řádu ČR a jejich postavení dle zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců, předpisů pro sociální zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění
 • rozdíly při zaměstnávání občanů EU, jejich rodinných příslušníků a cizinců ze třetích států z pohledu pracovního a cizineckého práva
 • povolení k zaměstnání a k pobytu u občanů třetích států, výjimky, kdy zaměstnanec povolení k zaměstnání nepotřebuje zejména v případě akademických a vědeckých pracovníků, studentů atd., schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, zaměstnanecká karta (duální a neduální), modrá karta, jiná pobytová oprávnění
 • povinnosti zaměstnavatelů z titulu zaměstnávání občanů EU i ze třetích států a vůči úřadu práce (informační povinnost, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.), pracovní cesty cizinců ze třetích států do českých v.v.i.
 • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech, zaměstnávání akademických pracovníků/vědců se statusem „úředník“, výjimky z pravidel)
 • postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
 • placení pojistného za zaměstnance, kteří podléhají zahraničním právním předpisům a související povinnosti českých zaměstnavatelů - vysokých škol v zahraničí
 • Nárok na dávky, zdravotní péči a rozsah nároku na ni v různých situacích, rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti
 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
 • účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v České republice, speciální fikce „trvalého pobytu“ pro účely zdravotního pojištění u vědců s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, daňový rezident a daňový nerezident a jejich určení, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • zdanění příjmů zaměstnanců v České republice (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v České republice, vyslaný zaměstnanec v režimu mezinárodní pronájem pracovní síly)
 • zdanění akademických a vědeckých pracovníků podle speciálních ustanovení v některých smlouvách o zamezení dvojího zdanění
 • benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení
 • odvod záloh na daň z příjmů v ČR (u daňových rezidentů a daňových nerezidentů podle toho, kde vědec fyzicky vykonává činnost)
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací
 • definice vyslání pracovníků z pohledu různých právních předpisů a jejich časové srovnání
 • vysílání pracovníků do zahraničí a pracovněprávní úprava podle zákoníku práce (program Mobilita)
 • vysílání pracovníků – občanů ČR a občanů třetích států – problematika cizineckého a pracovního práva v zahraničí
 • Minimální mzda a další minimální pracovně právní podmínky při vyslání
 • vyslání a sociální zabezpečení v EU – kdy se jedná o vyslání a jaké podmínky je třeba splnit podle koordinačních nařízení
 • vyslání a sociální zabezpečení do smluvních států mimo EU a EHP
 • vysílání pracovníků - daňových rezidentů ČR a daňových nerezidentů ČR - daňové předpisy (rozbor specifických ustanovení některých smluv o zamezení dvojího zdanění „Profesoři a výzkumní pracovníci“, zdanění v zahraniční podle běžných pravidel článku „Zaměstnání"
 • odvod záloh na daň z příjmů v ČR a v zahraničí, možnost jejich zrušení
 • návratová fáze u projektu Mobilita a její zajištění
 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. října 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15320
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat