Zásadní změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 • jak správně postupovat v každodenní praxi

Určen pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pro všechny, kteří se zajímají o mzdovou problematiku.

 • zásadní změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
 • srážková daň v roce 2018 • srážková daň u daňových nerezidentů
 • nový způsob uplatnění Prohlášení zaměstnance k dani (nový tiskopis Prohlášení)
 • uplatnění slev na dani • sleva na dani na invaliditu • držitel průkazu ZTP/P • změny při uplatňování slev
 • uplatnění slevy za umístění dítěte – „školkovné“
 • uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti včetně změn pro rok 2018
 • zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti v průběhu roku 2017 • úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu • soustavná příprava na budoucí povolání
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2017
 • vymezení příjmů ze závislé činnosti • § 6 zákona o daních z příjmů • stanovení ceny obvyklé pro roční zúčtování za rok 2017
 • opravy chyb při výpočtu daňových záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. listopadu 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16533
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat