Zcela legální daňové triky 2018

Autor: Miloslav Hnátek

 • Kód produktu: 92224
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-905899-6-4
 • Datum vydání: leden 2018
 • Běžná cena s DPH: 339 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -34 Kč
 • Vaše cena s DPH: 305 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů.

Z obsahu knihy Zcela legální daňové triky 2018

1. Úvod
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob
2. 2. Slevy na dani
2. 3. Daňové zvýhodnění na děti
2. 4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby
3. 1. Druhy příjmů, stanovení základu daně
3. 2. Zaměstnanecké příjmy
3. 2.1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů
3. 2. 2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy
3. 2. 3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem
3. 2. 4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů
3. 3. Samostatná činnost - podnikatelé, svobodná povolání
3. 3. 1. Příjmy ze samostatné činnosti
3. 3. 2. Majetek podnikatelů
3. 3. 3. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení
3. 3. 4. Manželé podnikatelé si fakturují
3. 4. Nájem majetku
3. 4. 1. Příjmy z nájmu majetku
3. 4. 2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem
3. 5. Příjmy z kapitálového majetku
3. 6. Ostatní příjmy fyzické osoby
3. 7. Zásady při převodu majetku na potomky
3. 8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“?
3. 9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání?
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to?
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění
4. 1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů
4. 2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů
6.  Senioři
6. 1. Zdaňování příjmů seniorů
6. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory
7. Studenti
7.1. Zdaňování příjmů studentů
7. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání
8.1. Základní pravidla
8.1.1. Uplatňování nákladů na vzdělávání
8. 1. 2. Pracovní oblečení
8. 1. 3. Náklady.na.pracovní.prostředky
8. 1. 4. Škody v nákladech
8. 1. 5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace
8. 1. 6. Rezervy na opravy nemovitosti
8. 2. Náklady na pracovnu při podnikání
8. 3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové
8. 4. Nedaňový náklad.a.s.ním související výnos
8. 5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů
8. 6. Majetek v podnikání
8. 6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin
8. 6. 2. Odpisování
8. 6. 3. Technické zhodnocení majetku, opravy
8. 7. Cestovní výdaje
8. 7. 1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců
8. 7. 2. Automobil v podnikání
8. 7. 3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm
8. 8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné?
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň
Poznámky

Chcete se na něco zeptat?