Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR • vysílání pracovníků do zahraničí

Určeno pro: pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká

Účastníci semináře si mohou zakoupit publikaci Zaměstnávání cizinců 2018 s 50% slevou.

Rozdělení cizinců podle povinností zaměstnavatele a aplikovatelných předpisů

 • jaké předpisy z pohledu cizineckého, pracovního, sociálního a daňového práva se aplikují na: • občany EU a jejich rodinné příslušníky • občany EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky • občany třetích zemí (smluvních a nesmluvních)
 • související povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce
 • sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují • určení, kam platit pojistné v různých situacích • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy • daňová rezidence fyzických osob a její určení • zdanění příjmů zaměstnanců - nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem • zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR • mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců • stanovení základu daně u zaměstnanců - cizinců v ČR • benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • odpočitatelné položky od základu daně u cizinců - daňových nerezidentů, jejich omezení • nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) • notifikační povinnosti • cestovní náhrady • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí • zrušení záloh na daň v ČR • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty • zamezení dvojího zdanění

Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. září 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15307
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat