Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018 • roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně

Tento seminář je již plně obsazen
v

Určen pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní a všechny, kteří připravují podkady pro mzdy.

 • zvýšenídaňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018
 • podmínky pro uplatnění „školkovného“ a změnaposuzování nároku na školkovné (časové rozlišení)
 • novástruktura tiskopisu Prohlášení poplatníka
 • možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka
 • vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání
 • roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně
 • úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech
 • změna v odpočtech bezúplatného plnění
 • tiskopisy • příklady • platné lhůty
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. listopadu 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16486
 • Stav: Obsazeno
Cena: 1 890 Kč