Zdaňování příjmů plynoucích zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti, NOVÉ trendy v oblasti zaměstnaneckých BENEFITŮ

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM a všechny, kteří připravují podklady pro mzdy

 • Příjmy,které u zaměstnance nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozeny
 • kdy je poskytnuté plnění zdanitelným příjmem zaměstnance • oceňování nepeněžních plnění • stanovení ceny obvyklé u poskytovaných služeb • slevy z ceny jako příjem u zaměstnance
 • používání motorových vozidel pro služební i soukromé účely • zajištění dopravy na pracoviště • příspěvky na dopravu
 • poskytování možnosti přechodného ubytování • peněžní příspěvky na úhradu nákladů zaměstnance spojených s bydlením
 • poskytování stravování jako nepeněžního plnění • poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců • e-stravenek • poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti
 • nepeněžní plnění vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců • poskytování možnosti využití vzdělávacích zařízení • finanční příspěvky na vzdělávání • další plnění poskytované v této souvislosti zaměstnancům
 • možnost použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona • příspěvky zaměstnanci na zajištění péče o dítě předškolního věku
 • plnění ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního • léčebného • hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení • pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis
 • použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení • příspěvky na sportovní a kulturní akce
 • podmínky pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnance • kdy vzniká zaměstnanci povinnost zdanit zaměstnavatelem poskytnuté příspěvky na pojistné • daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojištění
 • příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem • doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění zaměstnance
 • sociální výpomoci
 • poskytování darů zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
 • poskytování pracovního oblečení • příspěvků na pořízení pracovního oblečen
 • opravy nesprávného zdanění
 • informace o připravovaných změnách a platných tiskopisech k datu konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16858
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat