Zdravotní pojištění 2018 • podrobná analýza změn k 1. 1. 2018 • příklady z praxe • zajímavosti

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Cíl: v průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně příkladů.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností lektora a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře. Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

 • aktuality ze zdravotního pojištění s ohledem na vývoj legislativy
 • vybrané pojmy zdravotního pojištění
 • důsledky změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady • neplacené volno • dohody • souběžné příjmy apod.
 • rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních vznesených v uplynulém období
 • péče o děti, nezaopatřenost, ukončení studia, zaměstnávání absolventů SŠ a VŠ
 • pohřešovaný zaměstnanec
 • konfliktní zaměstnanci
 • přivýdělky „státních pojištěnců“
 • nemoc zaměstnance
 • pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2017/2018.
 • právní stránka zdravotního pojištění • subjektivní a objektivní lhůty • pohledávky zdravotních pojišťoven
 • propojení zdravotního pojištění s dalšími zákony
 • specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie
 • další důležité informace
 • Diskuze • odpovědi na dotazy

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16591
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat