Zdravotní pojištění 2018 • změny • praktické příklady • zajímavosti z praxe

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Cíl: v průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1.1. 2018 včetně příkladů. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností lektora a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře. Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období. Dále dostanou publikaci Zdravotní pojištění 2018 ( ANAG, 3/2018)

 • podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění v uplynulém období • včetně dopadů do placení pojistného
 • příjmy ze závislé činnosti a zdravotní pojištění v případě současného, budoucího nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu • příklady
 • kdy se v roce 2018 zdravotní pojištění neplatí • rozbor příjmů resp. situací
 • vliv zdanění příjmu na placení pojistného zaměstnavatelem
 • kdy a jak se řeší ve zdravotním pojištění na minimální vyměřovací základ • souběžné příjmy různé povahy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání, odměny za výkon funkce aj.
 • co vás ve zdravotním pojištění čeká, když prohrajete se zaměstnancem soudní spor
 • kdy se používají čestná prohlášení, která to jsou a jaký je jejich smysl • co se stane, když se u zaměstnance změní původně oznámené podmínky
 • postupy zaměstnavatele v situaci, když zaměstnanci poskytnete neplacené volno nebo když má vykázánu neomluvenou absenci – jak tato nepřítomnost ovlivňuje placení pojistného
 • jak v nejrůznějších situacích správně vypočítat a odvést pojistné z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce • platné principy při sčítání/nesčítání příjmů z dohod
 • kdy je vhodné či potřebné komunikovat se zaměstnancem
 • kdo a za jakých podmínek oznamuje zdravotní pojišťovně „státní kategorie“ • které situace můžete řešit, když zaměstnankyně pečuje o dítě a když kategorie hrazené státem pokračují resp. běží současně
 • rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období • souběh zaměstnání s podnikáním, ošetřování, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, odstupné, nemoc v ochranné lhůtě aj.
 • co všechno musí zaměstnavatel řešit, pokud se rozhodne zaměstnat osobu ze státu Evropské unie nebo ze „třetí“ země • co znamená pojem podstatná část výkonu činností
 • jaká opatření může zdravotní pojišťovna přijmout v případě porušení zákona • jaké má k tomuto účelu prostředky

Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13996
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat