Zdravotní pojištění v roce 2018 • důležité informace, které se nedozvíte na jiných seminářích • mnoho příkladů z praxe

Určen pro: mzdové účetní a personalisty.

 • podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018 • včetně aktualit s ohledem na vývoj legislativy
 • soukromé právo a dopady do zdravotního pojištění • příklady.
 • postupy ve zdravotním pojištění u dohod o provedení práce od 1. 1. 2017.
 • vliv zvýšení minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem s příklady: souběžné příjmy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání aj.
 • důsledky zásadních změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady • neplacené volno, dohody apod.
 • pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2017/2018 a v roce 2018
 • rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období • souběžné kategorie, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, oznamovací povinnost – přihlašování a odhlašování zaměstnanců, nemoc v ochranné lhůtě aj.
 • významné číselné hodnoty, platné v roce 2018
 • příjmy, ze kterých se v roce 2018 zdravotní pojištění neplatí
 • specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie a mnoho dalších užitečných informací
 • výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí
 • individuální konzultace po skončení semináře
 • účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13904
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat