Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.

Program semináře:

 • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1.1.2019
 • změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem
 • aktuality s ohledem na vývoj legislativy • postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny • příklady
 • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor • jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • které jsou specifické „státní kategorie“? • zaměstnávání studentů po změně zákona • které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku • podmínky u celodenní osobní a řádné péče • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?
 • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ
 • spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění • jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.
 • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019 • jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? • jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? • vliv nemoci na placení pojistného • co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby a další informace a zajímavosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy

   

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. ledna 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15426
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat