Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019, problémové situace z praxe, jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM ve všech organizacích, zaměstnance zdravotních pojišťoven. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. • Příklady.
 • Další témata semináře:
 • taková, aby vám nevznikl ve zdravotním pojištění problém
 • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor
 • správné přihlašování a odhlašování zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce?
 • řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát • specifické „státní kategorie“?
 • zaměstnávání studentů po změně zákona
 • situace které můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku
 • podmínky u celodenní osobní a řádné péče
 • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu
 • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?
 • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy, dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ
 • spousta výpočtů v různých situacích • více příjmů u jednoho zaměstnavatele • příjmy u více zaměstnavatelů • různé období trvání dohod • typově různé dohody • střídání příjmů
 • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění
 • řešení příjmů po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění?
 • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění
 • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu
 • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019
 • postupy, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání?
 • placení záloh, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů
 • vliv nemoci na placení pojistného • co může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne?
 • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být?
 • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací, zajímavostí a aktualit ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16834
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat