Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017
 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel
 • pracovnělékařské služby, jejich obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na pracovnělékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • nový institut pověřeného poskytovatele PLS
 • lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP)
 • pracovnělékařské prohlídky po změnách, jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr (změna), vstupní při vzniku zaměstnání, vstupní při změně práce, periodické – rizika ohrožení zdraví, včetně tzv. řidičů referentů, mimořádné a výstupní • kdy lékařské prohlídky nejsou potřebné • jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • mladiství a žáci
 • financování (změna u vstupních prohlídek)
 • lékařské posudky • výpis ze zdravotnické dokumentace / potvrzení o nezměněném zdravotním stavu
 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky • nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce (změny)
 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
 • aktuální přehled poškození zdraví z práce a očekávané změny
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. června 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16731
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat